Menu

 


 Side
(ใส่ @ ด้วยนะครับ)


Line ID : chaivichit.j

 วันนี้ 5คน
 เมื่อวาน 29 คน
 เดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
725 คน
18710 คน
465139 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-08
Update 19/06/2558เอกสารรับรองต่าง ๆ

 
1.  ใบอนุญาติผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเวชกรรม
2.  ใบอนุญาติผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม
3.  ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา แผนโบราณ     (บางส่วน)
4.  หนังสือรับรองฮาลาล
5.  ผลการตรวจสอบวิเคราะห์  หาสเตียร์รอยด์
6.  ใบรับรองมาตรฐาน GMP.
7.  ใบรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภาษาอังกฤษ
8.  เอกสารรับรองจาก ส.ค.บ
 


          
     Copyright (c) 2008 by Yamorseng.net